Aktuellt!

Oktober

31.10. Halloweenfest i skolan kl 18

November

Kexförsäljning

Februari

Disco

April

Disco 

Föräldrafest 4.4. (möjligen)

Maj

Örtförsäljning