Styrelsen 2020-2021

 

Ordförande: Marie-Louise Hindsberg

Viceordförande: Rikhard Landsdorff

Sekreterare: Elin Liukkunen

Kassör: Maria Antell

Lärarrepresentant: Linnea Aganimov

Medlem: Katarina Smeds

Medlem: Jonas Nyman

Medlem: André Swanström

Medlem: Pia Knifsund-Aalto

Suppleant: Sanna Lindholm

Suppleant: Tarja Granvik

Webbansvarig: Marie-Louise Hindsberg

Verksamhetsgranskare: Eleonoora Helenius

Verksamhetsgranskare: Marika Svennas

Verksamhetsgranskare suppleant: Vesa Hölttä