Styrelsen 2019-2020

 

Ordförande: Marie-Louise Hindsberg

Viceordförande: Rikhard Landsdorff

Sekreterare: Elin Liukkunen

Kassör: Maria Antell

Lärarrepresentant: Johanna Myllymäki

Medlem: Satu Nylund 

Medlem: Katarina Smeds

Medlem: Jonas Nyman

Suppleant: Sanna Lindholm

Suppleant: Hanna Palenius

Suppleant: Tarja Granvik

Suppleant: Jannica Påfs-Jakobsson

Webansvarig: Hanna Palenius

Verksamhetsgranskare: Eleonoora Helenius

Verksamhetsgranskare: Marika Svennas

Verksamhetsgranskare suppleant: Vesa Hölttä