Styrelsen 2018-2019

 

Ordförande: Marie-Louise Hindsberg

Viceordförande: Rikhard Landsdorff

Sekreterare: Elin Liukkunen

Kassör: Maria Antell

Lärarrepresentant: Johanna Myllymäki

Medlem: Tarja Granvik

Medlem: Sanna Lindholm

Suppleant: Taru Tuomi

Suppleant: Hanna Palenius

Suppleant: Satu Nylund

Suppleant: Jannica Påfs-Jakobsson

Webansvarig: Hanna Palenius

Verksamhetsgranskare: Eleonoora Helenius

Verksamhetsgranskare: Marika Svennas