Allmänt

 

Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan (HoS) inledde sin verksamhet år 1995. Föreningens syfte är att arbeta för ökat samarbete mellan hemmet och skolan. Föreningen är politiskt och religiöst neutral.
Till medlem i föreningen antas vårdnadshavare till elev i Boställsskolan. Alla medlemmar får via skolan tidningen "Vi och vår skola" fyra gånger per år.

Föreningens medel används till att förgylla elevernas vardag. Hem och Skola bekostar bl.a. skolans utfärder och teaterbesök. Föreningen köper också material av olika slag till skolan (t.ex. musikinstrument och gymnastikredskap). Föreningen samarbetar också med andra föreningar, tex med Folkhälsan i Alberga, som ordnar klubbar och läger i Boställsskolan. Skolans klubbar kan hittas från deras sidor: www.folkhalsan.fi/alberga/.

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet via medlemsavgifter, genom att ordna fester (discon, familjefester), lotterier, försäljning mm.

Medlemsavgiften är 15 €/familj/verksamhetsår. Avgiften kan betalas till konto FI55 4055 5120 0119 65. Som meddelande skriv barnets namn.


Kom ihåg att betala medlemsavgiften!